Amazonarium

Blog ten jest blogiem akwarystycznym. Będę w nim dokumentował moją hobbystyczną działalność akwarystyczną, koncentrując się głównie na projekcie, który nazwałem "Amazonarium". Jest to 4,5m zbiornik z przeznaczeniem na ryby z Amazonki.

* This blog is an aquaristic blog. I am going to document my aquarium hobby, with focus on my special project, which I call "Amazonarium". This is a 4,5m tank, for the fish from Amazon River.

Name:
Location: Poland

Monday, January 08, 2007

Pictures from the side/側面の写真Przedstawiam kolejne fotografie Amazonarium, przedstawiające zbiornik z prawej strony.

Amazonarium jest akwarium z biotopem czarnej wody. W takim akwarium robienie zdjęć jest wyjątkowo trudne. Herbaciany kolor wody, niedostateczna ilość światła, odbłyski z flasha... do tego wielkość Amazonarium sprawia, że zrobienie dobrego zdjęcia jest bardzo trudne. Czasem tylko jedno zdjęcie z 50 prezentuje zadowalający poziom.

Z trzech prezentowanych zdjęć, pierwsze zostało zrobione bez flasha, pozostałe - z flashem.


I present three more photos. It is how my aquarium looks like from right side.

Amazonarium is a blackwater biotope aquarium. Taking photos in such a tank is extremaly difficult. Insufficient light, tea-colored water, light reflexes from flash and the sheer size of it are the reason, why only one picture in 50 at most is acceptable.

The first photo is also "no-flash photo". The next show the results of many trials with flash. 

三枚もう写真を見せてください。これは水族館の右側のしゃしんです。Amazonariumは 黒い水 のビオトープのすいぞくかんですから、写真を撮りにくいです。明るくなくて、紅茶の色の水、それで水族館の大きさのために少ないしゃしんがいいです。

いちばん写真はフラッシュ無しで撮った写真です。
Kolejny wpis do bloga będzie dotyczył oświetlenia nocnego. Zapraszam.

In the next entry I will describe my experiences with night light. Please come back here soon.

つぎは夜中のライティング。

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home