Amazonarium

Blog ten jest blogiem akwarystycznym. Będę w nim dokumentował moją hobbystyczną działalność akwarystyczną, koncentrując się głównie na projekcie, który nazwałem "Amazonarium". Jest to 4,5m zbiornik z przeznaczeniem na ryby z Amazonki.

* This blog is an aquaristic blog. I am going to document my aquarium hobby, with focus on my special project, which I call "Amazonarium". This is a 4,5m tank, for the fish from Amazon River.

Name:
Location: Poland

Tuesday, April 07, 2009

Cat and Aquarium/猫と水槽

Minął długi czas, od kiedy ostatni raz tu coś zamieściłem. Tym razem jest to film o tym, jak czy kot może być akwarystą...


It has been a long time since I put something on this blog. This time it is a movie, if a cat can be an aquarist.

お久しぶりです。今度、猫は水槽に興味があれるかどうかの映画を見て下さい。

Labels: , , , , ,

Thursday, February 08, 2007

Ray films 3/エイの映画3

I jeszcze jeden film...

And another stingray movie...


エイの映画はもう一つ見て下さい.

Labels: ,

Monday, February 05, 2007

Ray films 2/エイの映画2

Nowy film z jedzącą płaszczką.

Just a new movie with a motoro having its meal.

次の映画はエイがたべている。

Labels: ,

Ray films/エイの映画

Od dwóch tygodni w moim akwarium mieszkają płaszczki Potamotrygon motoro. Zapraszam do obejrzenia krótkich filmików o moich płaszczkach na YouTube.

Two weeks ago three freshwater stingrays Potamotrygon motoro started to live in my tank. Today, please take a look at my rays at YouTube.

二週間からエイが私の水槽に住んでいる。今日、YouTubeで私のエイを見て下さい。

Labels: ,

Monday, January 08, 2007

Pictures from the side/側面の写真Przedstawiam kolejne fotografie Amazonarium, przedstawiające zbiornik z prawej strony.

Amazonarium jest akwarium z biotopem czarnej wody. W takim akwarium robienie zdjęć jest wyjątkowo trudne. Herbaciany kolor wody, niedostateczna ilość światła, odbłyski z flasha... do tego wielkość Amazonarium sprawia, że zrobienie dobrego zdjęcia jest bardzo trudne. Czasem tylko jedno zdjęcie z 50 prezentuje zadowalający poziom.

Z trzech prezentowanych zdjęć, pierwsze zostało zrobione bez flasha, pozostałe - z flashem.


I present three more photos. It is how my aquarium looks like from right side.

Amazonarium is a blackwater biotope aquarium. Taking photos in such a tank is extremaly difficult. Insufficient light, tea-colored water, light reflexes from flash and the sheer size of it are the reason, why only one picture in 50 at most is acceptable.

The first photo is also "no-flash photo". The next show the results of many trials with flash. 

三枚もう写真を見せてください。これは水族館の右側のしゃしんです。Amazonariumは 黒い水 のビオトープのすいぞくかんですから、写真を撮りにくいです。明るくなくて、紅茶の色の水、それで水族館の大きさのために少ないしゃしんがいいです。

いちばん写真はフラッシュ無しで撮った写真です。
Kolejny wpis do bloga będzie dotyczył oświetlenia nocnego. Zapraszam.

In the next entry I will describe my experiences with night light. Please come back here soon.

つぎは夜中のライティング。

Labels:

En face/水槽の前


Trochę czasu minęło. W tym miesiącu należy oczekiwać zmian zarówno na blogu, jak i w akwarium.Po raz pierwszy publikuję widok akwarium od frontu. Zdjęcie zrobiłem bez flasha. Jest ciemno, tymczasowe oświetlenie jest raczej szczątkowe...

It's been a long time since last entry. Soon new changes will take place, in blog as well as in the tank. Now, for the first time I am showing the picture of the front view of the aquarium. I took the picture without flash. It is so dark, because there is only temporary lighting so far, which is simply too weak.

久しぶりですね。 今月はブロッグと水族館の万化つもりです。 水族館の前の写真は初めて見せます。 点灯はまだ強くなくて、 水族館はちょっと暗いです。 この写真はフラッシュ無しで撮りました。

Wkrótce kilka zdjęć zrobionych z boku akwarium. Zapraszam.

The next entry will contain a few pictures taken from the side of the tank. Please come back here soon.

つぎは右側の水族館の写真. よろしく。

Saturday, September 16, 2006

Uaru

Najbardziej ulubiony gatunek ryb - pochodząca z basenu Amazonki Uaru amphiacantoides.

My most favourite species - Uaru amphiacantoides, coming from Amazon River system .

この魚はいちばん好きです。アマゾン川からです。美しいですね。

Friday, September 15, 2006

Więcej fotek/More photos

Jeszcze parę fotografi mojego Pterygoplichtys gibbiceps.

A few more photos of my Pterygoplichtys gibbiceps.

もう私のセイルフィンプレコのん写真。奇麗ですね。

Thursday, August 31, 2006

Gibby/セイルフィンプレコ

Fotografia pierwszego mieszkańca amazonarium, zrobiona tuż po wpuszczeniu do zbiornika. Jest to Pterygoplichtys gibbiceps. Ta ryba ma więcej niż 10 lat.

The photo of the first inhabitant of the aquarium, taken soon after the fish got in. It is Pterygoplichtys gibbiceps. It is more than 10 years old.

水族館の一魚の写真です。セイルフィンプレコです。この魚は十年ぐらいさいです。奇麗ですね。