Amazonarium

Blog ten jest blogiem akwarystycznym. Będę w nim dokumentował moją hobbystyczną działalność akwarystyczną, koncentrując się głównie na projekcie, który nazwałem "Amazonarium". Jest to 4,5m zbiornik z przeznaczeniem na ryby z Amazonki.

* This blog is an aquaristic blog. I am going to document my aquarium hobby, with focus on my special project, which I call "Amazonarium". This is a 4,5m tank, for the fish from Amazon River.

Name:
Location: Poland

Friday, May 05, 2006

Sprawozdanie z postępów prac/Reporting progress

Wybaczcie brak w relacjonowaniu postępów. W międzyczasie sporo się działo.

1. Zamontowaliśmy osłonę linii wodnej akwarium, a także osłony na nogi podstawy.
2. Sump został przesunięty na swoje ostateczne miejsce, zamontowano rury do komina i sumpa, podłączono pompę.
3. Próbne napełnienie zbiornika wodą (cały ostatni tydzień).
4. Drobne poprawki w systemie hydrauliki, próbne uruchomienie pompy(dziś).

W międzyczasie do obu zbiorników kwarantannowych trafiły pierwsze ryby.

W następnych kilku postach ujawnię kilka szczegółów, i pokażę zdjęcia.

Please forgive a little delay in reporting progress. Meanwhile, much has happened:

1. Fixing the cover of bottom line of aquarium, and the cover for legs of the stand.
2. Moving sump to its final position and assembling the pipe system, the pump, etc.
3. Filling tank with water, for the first time (almost the whole week).
4. Small fixes with the pipe system and first starting of the pump (today!).

Meanwhile, the both quarantine tanks have received first fish.

In the next few posts I will provide more details and pictures of those works.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home